competition.bg

COMPETITION.BG

ПЛАТФОРМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО
НА КОНКУРСИ В БЪЛГАРИЯ

Конкурсите са сред най-ефективните средства за постигане на максимални резултати в проектирането, градското планиране, строителството и публичните проекти.

В конкурсите се състезават идеите и се оценява качеството на предложените решения, фокусирани върху специфичните нужди с внимателно дефинирано задание.

Тук можете да намерите конкурси, които са отворени за участие или предстоят да бъдат отворени, както и да видите вече проведени конкурси.

Утвърдени принципи

откритост

възможност за участие на всеки, без ограничения и/или дискриминация

анонимност

гаранция за това, че ще оценяват само конкурсните проекти

Жури

професионално, независимо жури

Безпристрастност

честно състезание на идеи и концепции

Равни възможности

всички участници имат равни шансове

Прозрачност

недискриминационни и ясни правила и справедлива процедура

ПРЕДВАРИТЕЛНО ПРОУЧВАНЕ

Предварително проучване за изготвяне на задание за Международен архитектурен конкурс за Реконструкция, благоустрояване и подобряване на градската среда на ул. „Пазарска“ и площадното пространство, заключено между бул. „Цар Симеон Велики“, бул. „Руски“, ул. „Св. Княз Борис“ и ул. „Кольо Ганчев“

ПРЕМИНАЛИ КОНКУРСИ