АрхитектурЕн конкурс

За Обемно градоустройствено решение и архитектурна концепция за комплекс със смесено предназначение на терен на САБ в Бургас.

Пълната информация за конкурса можете да намерите на електронната страница на Съюза на архитектите в България: www.bularch.eu

Регистрация и подаване на проекти
Изтеглете Заявлението за участие