Предварително проучване

Предварително проучване за изготвяне на задание за Международен архитектурен конкурс за Реконструкция, благоустрояване и подобряване на градската среда на ул. „Пазарска“ и площадното пространство, заключено между бул. „Цар Симеон Велики“, бул. „Руски“, ул. „Св. Княз Борис“ и ул. „Кольо Ганчев“ 

Територията се намира между двата градски парка – Александър Стамболийски /Алана/ и 5-ми октомври. Характеризира се основно с Общинския пазар  на гр. Стара Загора, разположен в най-централната градска част, в непосредствена близост до пешеходната улица на града и основните  административни сгради. Пазарът е определящ за всички находящи се наоколо магазини и заведения. 

Друг важен обект, намиращ се в конкурсната зона, е площадното пространство зад универсалния магазин, под което се намира двуетажен частен подземен паркинг. В съседство е и Музея на религиите.

От юг на конкурсната зона е основната пешеходна улица в града бул. Цар Симеон Велики, сградата на Областна управа и множество обществено административни сгради и търговски обекти. 

От север по продължение на  улица Св. Княз Борис се намира сграда на пощата, на пожарната и на РПУ Стара Загора. Завършва с Дома на строителя.

Резултати от проведените допитвания

Публично допитване
Експертно допитване

Влезте в ролята на архитект

Направете своите предложения за намеси в градската среда с приложението на CoTown!

Кликнете на бутона и действайте!